Dôležité kontakty

Dôležité kontakty na štátne orgány a spotrebiteľské združenia
Prehľad kontaktov významných štátnych orgánov, spotrebiteľských a občianskych združení aktívnych v oblasti ochrany spotrebiteľov.
 

ŠTÁTNE ORGÁNY, AKTÍVNE V OBLASTI OCHRANY SPOTREBITEĽOV

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

SOI je orgán štátnej správy. Je všeobecným orgánom trhového dozoru na úseku ochrany spotrebiteľa na vnútornom trhu. Postihuje porušovanie práv a povinností predávajúcich vo vzťahu k spotrebiteľovi. Je oprávnená kontrolovať používanie neprijateľných zmluvných podmienok a nekalých obchodných praktík a sankcionovať porušovanie zákona. Je oprávnená vydať predbežné opatrenie, ktorým môže zakázať napríklad používanie neprimeraných nekalých obchodných praktík.
Kontakt:Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie poštový priečinok 29
Prievozská 32
827 99 Bratislava 27
Kontakty na jednotlivé regionálne inšpektoráty SOI sú dostupné na stránke: http://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi

Komisia na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách

Ministerstvo spravodlivosti SR
Župné námestie 13
813 11 Bratislava
Tel. č.: +421 2 59353 189, +421 2 59353 399, +421 2 59353 135,
+421 2 59353 413
Fax: 421 2 593 53 606

Centrum právnej pomoci

Kancelária BratislavaNámestie slobody 12
P.O. BOX 18
810 05 Bratislava 15
Tel: 02 / 496 835 21, 02 / 496 835 22
Fax: 02 / 496 835 20
E-mail: info@legalaid.sk

SPOTREBITEĽSKÉ ZDRUŽENIA – ZDRUŽENIA NA OCHRANU PRÁV SPOTREBITEĽOV

Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS

Nám. Legionárov 5
080 01 Prešov
Tel: +421 908 084 541
zdruzenie.hoos@gmail.com
zdruzenie.hoos.po1@gmail.com

Združenie na ochranu finančného spotrebiteľa OFS

Petzwalova 12
949 12 Nitra
zdruzenie.ofs.nitra@gmail.com
zdruzenieofs@gmail.com

Občianske združenie Právne služby spotrebiteľom a vlastníkom bytov

Škultétyho 3
040 01 Košice
Tel: 0908 894 850
janapajtasova@gmail.com

OBČIANSKE ZDRUŽENIA ZAOBERAJÚCE SA PROBLEMATIKOU ŠMEJDOV

Fórum pre pomoc starším

Záhradnícka 24
971 01 Prievidza
Tel. č.: 046/542 03 49
forumlubica@gmail.com

Jednota dôchodcov na Slovensku

Vajnorská 1, 831 04 Bratislava
Tel. č.: +421 2 502 40 297, +421 2 502 40 291
jds@jds.sk